Цени за размери на снимки:

10х15 - 0,17 лв.

9х13 - 0,17 лв.

13х18 - 0,38 лв.

15х21 - 0,65 лв.

20х25 - 2,40 лв.

20х30 - 2,80 лв.

30х40 - 5,00 лв.

40х50 - 8,00 лв.

40х60 - 10,00 лв.

50х70 - 18,00 лв.

60х80 - 23,00 лв.

60х90 - 26,00 лв.

 

 

 

Цени за размери на канава: